Betalingsbetingelser

1. KvDesign’s betalingsbetingelser

1.1 Alle priser på siden er vist i danske kroner (DKK, kr.) og ekskl. moms.

1.2 Betalingen sker på den måde, at KvDesign deler betalingen op i to rater. Den første rate betales inden arbejdet igangsættes, og den anden rate betales efter fuldendt arbejde.

1.3 Betalingen til første rate skal ske inden arbejdet igangsættes. Fakturaens betalingsfrist vil være på straksbetaling (samme dag, eller dagen efter).

1.4 Fakturaen på anden rate vil blive faktureret med 8 dages betalingsfrist.

1.5 Alt arbejde fra KvDesign’s side vil blive igangsat, når den første ratebetaling er modtaget.

1.6 Ekstra arbejde faktureres med 800 DKK + moms pr. time. Ekstra arbejde faktureres i én samlet faktura efter endt arbejde. Betingelserne for manglende betaling i punk 1.7 er også gældende for ekstra arbejde.

1.7 Såfremt der ikke sker rettidig betaling på anden rate, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

 Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved KvDesign har ret til at stoppe opgavens udførsel, lukke hjemmeside eller webshop ned, sætte eventuelle services på hold samt fakturere udestående beløb. 

2. Betalingsbetingelser på månedlig support

2.1 Den månedlige supportløsning på 99,- kr./måneden faktureres med årlig betaling.

2.2 Den månedlige supportløsning på 495,- kr./måneden faktureres med betaling kvartalvist (hver 3. måned).

2.3 Den månedlige supportløsning på 1.260 kr./måneden faktureres med månedlig betaling.

2.4 Betalingen for månedlig support skal ske forud for arbejdet.

2.5 Betaling for månedlig support kan ikke refunderes, eller deles op, såfremt samarbejdet mod forventning skulle stoppe i f.eks. halvvejs inde i perioden.

2.6 Samarbejdet kan stoppes efter betalingsperioden er udløbet. Ved den månedlige supportløsning på 99,- kr./måneden kan samarbejdet stoppes ved samarbejdsårets udgang. Ved den månedlige supportløsning på 495,- kr./måneden kan samarbejdet stoppes ved efter det forudbetalte kvartal er fuldendt. Ved den månedlige supportløsning på 1.260,- kr./måneden kan samarbejdet stoppes ved månedens udgang. Der er ingen binding.

2.7 Jf. punkt 2.6 er en betalingsperiode tilsvarende fra samarbejdet er igangsat, og hhv. ét år frem for den månedlige supportløsning på 99,- kr./måneden, 3 måneder frem for den månedlige supportløsning på 495,- kr./måneden, eller 1 måned frem for den månedlige supportløsning på 1.260,- kr./måneden.

2.8 Såfremt der ikke sker rettidig betaling og vi har igangsat arbejdet, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyer på kr. 100,00 pr. rykker samt en rentetilskrivning på 2% pr. påbegyndt måned. Herefter sker sædvanlig inddrivelse af fordringen efter inkassolovgivningens regler.

 Det skal fastslås, at manglende rettidig betaling af fakturaen betragtes som en væsentlig misligholdelse, hvorved KvDesign har ret til at stoppe opgavens udførsel, sætte eventuelle services på hold samt fakturere udestående beløb.